trung tâm kế toán hà nội


Bài tập định khoản quỹ doanh nghiệp + Lời giải chi tiết về lo hàng chưa thanh toán chưa nhập kho
 
Bài tập 1:
 
Doanh nghiệp xác định quỹ trong tháng : 48 triệu:
 
- Công nhân A: 10tr, công nhân B: 8tr, kế toán phân xưởng: 8tr, kế toán xí nghiệp: 10tr, nhân viên bán hàng: 12tr
 
- Các khoản khấu trừ theo lương(bhxh, bhyt,bhtn theo chế độ):
 
Công nhân A khấu trừ tạm ứng 2tr, công nhân B khấu trừ tiền phạt 3tr, nhân viên bán hàng đền tiền hỏng sp 4tr

 

Doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt

 
Y/c:
1.Kế toán chi tiết: (về chứng từ đính kèm? Sổ kế toán chi tiết?...)
 
2. kế toán tổng hợp: (về định khoản, chọn hình thức kế toán, nhật ký chung để ghi sổ…)
 
BÀI 2
 
Nv1. Mua lô hành trị giá 80 tr. Hàng chưa thanh toán. Hàng chưa về nhập kho.
 
Nv2. Thanh toán khoản vay ngắn hạn 38tr và nợ người bán ở nv1 (40tr) bằng tiền gửi ngân hàng.
 
Nv3. Lô hàng mua ở nv1 về nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển về nhập kho là 5 tr chưa thanh toán.
 
mua 1 lô hàng theo hóa đơn GTGT giá chưa thuế 320tr thuế GTGT 10% tiền chưa thanh toán. sô hàng mua
 
- bán giao tay 3 1/2 hóa đơn GTGT giá chưa thuế 176tr thuế GTGT 10% bên mua đã thanh toán bằng ngân phiếu nhập quỹ 63,6tr còn lại nhận kí nợ
 
- chuyển về nhập kho 1/2 thiếu 1 sô hàng hóa hía chưa thuế 3.2 tr chưa rõ nguyên nhân chi phí vận chuyển thuê ngoài thanh toán bằng tiền tạm ứng 4.2tr (hóa đơn thuế GTGT 5%)
 
 
bài 3
 
Xuất hàng bán tại kho 25000 sp A, 25000sp B. Người mua trả ngay bằng tiền mặt, đơn giá sản phẩm A: 4000đ, B: 6000đ. Thuế GTGT 10%

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn