trung tâm kế toán hà nội


Hướng dẫn cách hạch toán tiền thuế môn bài mới nhất năm 2020 theo thông tư 200 và thông tư 133 được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

hạch toán tiền thuế môn bài

Hạch toán chi phí thuế Môn bài khi nộp tờ khai:

Nếu DN bạn hạch toán theo Thông tư 133:

Nợ TK 6422 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Có TK 3338 - Các loại thuế khác

Nếu DN bạn hạch toán theo Thông tư 200:

Nợ TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí

Có TK 3338 - Các loại thuế khác

Khi nộp tiền thuế môn bài (Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách)

Nợ TK 3338

Có TK 111/ TK 112


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn