trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Công văn xin nộp lại báo cáo tài chính - Hướng dẫn cách viết công văn xin nộp lại BCTC năm 2015 2016

 

Công ty Kế Toán Hà Nội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

01/2016/CV-KTTU

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Giải trình thay thế BCTC năm 2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

Kính gửi : Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm.

Đơn vị: Công ty Kế Toán Hà Nội

Địa chỉ: a16 Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm – Hà Nội

MST:0106212563

Trong quá trình làm việc, khi kết chuyển số dư cuối năm 2013 sang đầu năm 2014 Cty đã phát hiện ra sai sót giữa số liệu hàng tồn kho trên sổ sách không khớp với số liệu hàng tồn kho trên báo cáo tài chính trong năm 2014, vì vậy kế toán Công ty Kế Toán Hà Nội đã xem lại số liệu năm 2014 để rà soát, kiểm tra lại từ đầu thì phát hiện ra những sai sót cụ thể như sau:

            Do phần mềm kế toán nhảy sai số học nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là: 982.000.000đồng không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách.Trên sổ sách số dư đầu kỳ là: 985.000.000đồng, cụ thể là sai trị giá hàng tồn kho của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU.(số dư cuối năm 2013 của Điều hòa SAMSUNG 9000PTUchuyển sang là 228.311.663 nhưng phần mềm đã nhảy sai số thành 178.976.616đồng), làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG 9000PTU nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm 2014 nói chung

            Do hạch toán sai tài khoản mua Chuột không dây Genius Traveler 6000Z, kế toán đã hạch toán vào tài khoản 156 – hàng hoá, nay điều chỉnh vào tài khoản 6427 – chi phí dịch vụ mua ngoài, làm cho trị giá hàng tồn kho trong kỳ giảm 400.000 đồng và tổng chi phí dịch vụ mua ngoài tăng thêm 400.000đồng.

 Trên đây là biên bản giải trình của Công ty Kế Toán Hà Nội về việc thay thế báo cáo tài chính năm 2014 đã nộp ngày 31 tháng 03 năm 2015 bằng một báo cáo tài chính mới sau khi đã điều chỉnh lại những sai sót trên.

Trân Trọng!

Nơi Nhận:

Giám Đốc

   - Như trên

( Ký, họ tên và đóng dấu)

- Văn Phòng

 

 

:                                                                                        

 

 .

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053