trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn cách nhớ công thức tính thuế thu nhập cá nhân 2018 và giải thích công thức tính thuế TNCN 2018

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

         (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hóa theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

 

 

 

Giải thích :
 

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Tính số thuế phải nộp

Giải thích công thức

1

Từ 0 Đến 5 triệu đồng (trđ)

0 trđ + 5% TNTT

5% Thu nhập tính thuế

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

5%x 5tr + 10% TNTT trên 5trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

5%x 5tr + 10% TNTT 5trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

5%x 5trđ+ 10% x 5trđ + 15% x 10 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

5%x 5trđ+ 10% x 5trđ + 15% x 10 trđ + 20% x18 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

5%x 5trđ+ 10% x 5trđ + 15% x 10 trđ + 20% x18 trđ + 25%x32 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

7

Trên 80 trđ

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

5%x 5trđ+ 10% x 5trđ + 15% x 10 trđ + 20% x18 trđ + 25%x32 trđ + 30% x 52 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

 

 

Ví dụ : Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:

- Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.
- Bà C được giảm trừ các khoản sau:
+ Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 9 triệu đồng
+ Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):
3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
+ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ:
9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế của Bà C là:
40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng
- Thuế TNCN  : (20,4 - 18 )x20% + 1,95 = 2,43 triệu đồng.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053