trung tâm kế toán hà nội


Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán. Vậy theo quy định mới nhất điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

1. Đối với nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Khi xác định thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Người nộp thuế sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì sẽ được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào đã nộp (đối với khâu nhập khẩu) hoặc đã trả (ở khâu mua trực tiếp của cơ sở sản xuất trong nước).

2. Đối với xăng sinh học.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của kỳ khai thuế được căn cứ vào số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo Điều 1 Thông tư 20/2017/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC).

– Đối với cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi bán ra trong nước sẽ được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu.

– Chỉ được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt tối đa bằng tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bán ra trong nước.

– Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu bán ra.

LƯU Ý:

Đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không đủ điều kiện khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí hoạt động trong kỳ của mình để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Điều kiện để được khấu trừ.

Chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt:

– Đối với nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chiu thuế tiêu thụ đặc biệt; hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là CHỨNG TỪ NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT NHẬP KHẨU.

– Đối với mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước.

Cần có bộ chứng từ sau để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt:

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong hợp đồng phải có nội dung thể hiện hàng hóa do cơ sở bán hàng trực tiếp sản xuất.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh có đóng dấu, ký tên của cơ sở bán hàng.

+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

+ Hóa đơn GTGT khi mua hàng.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ trong trường hợp mua nguyên liệu trực tiếp của nhà sản xuất trong nước:

Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong đó:

Giá tính thuế
 tiêu thụ đặc biệt

=

Giá mua chưa có thuế GTGT - Thuế bảo vệ môi trường

1+ thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Thời điểm khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt: Là khi cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt.

5. Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế đăc biệt bán ra trong kỳ Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ trong kỳ
(Là thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu, hàng hóa ở khâu nhập khẩu hoặc đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số thuế của hàng hóa bán ra trong kỳ)

Ví dụ về Quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong tháng 5, tại doanh nghiệp X có các số liệu thống kê như sau:

– Có biên lại nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu là 200 triệu đồng của 15.000 lít rượu nước.

– Xuất kho 6.000 lít rượu nhập khẩu để sản xuất ra 10.000 chai rượu mới.

– Xuất bán 7.000 chai rượu. Trong đó thuế tiêu thụ đặc biệt khi xuất bán của 7.000 chai rượu xuất bán là 280 triệu đồng.

– Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu nước rượu phân bổ cho 7.000 chai rượu đã bán ra là 110 triệu đồng.

Số thuế TTĐB Doanh nghiệp X phải nộp trong kỳ là:

280 triệu đồng – 110 triệu đồng = 170 triệu đồng.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn