trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Khi nào bắt buộc dùng hóa đơn điện tử?

Theo Điều 36 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

   – Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với các đơn vị đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

 – Đối với đối tượng đang sử dụng hóa đơn giấy.

  + Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực). Thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

  + Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020.

Nếu cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã. Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên.Thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các đơn vị. Để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

  – Đối với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020.

   + Nếu Cơ quan thuế thông báo sử dụng hóa đơn điện tử. Thì doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

   + Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử thì tiếp tục sử dụng theo quy định của hóa đơn giấy. 

  – Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền. Thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng. Ngoài ra phải chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của BTC.

Vậy, Khi nào bắt buộc dùng hóa đơn điện tử? Việc sử dụng hóa đơn điện tử nhằm đảm bảo công tác quản lý của Cơ quan thuế. Đồng thời hỗ trợ công tác kế toán 1 cách nhanh chóng, tiện lợi và chính xác. Theo đó tất cả các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng kể từ ngày01/11/2020.

 

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053