trung tâm kế toán hà nội


Công việc của kế toán đầu năm phải làm là việc phải nộp các loại báo cáo thuế hàng tháng, quý của năm 2014 chuyển sang 2015 trong 3 tháng đầu năm, đây cũng là công việc rất quan trong đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

lịch nộp báo cáo  thuế

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội xin được tổng hợp và trình bày các lịch nộp báo cáo thuế phải nộp trong 3 tháng đầu năm 2015

Lịch nộp báo cáo thuế tháng 1 năm 2015:

Ngày 10/01/2015:

Nộp tờ khai thuế Môn bài nếu trong năm 2014 thay đổi vốn điều lệ

Tải mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất và xem huớng dẫn tại: Mẫu tờ khai thuế môn bài

Ngày 20/01/2015:

1. Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 12/2014

2. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu.

3. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 12/2014

Ngày 30/01/2015:

1. Nộp xong thuế môn bài 2015.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý IV năm 2014.

3. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân Quý IV/2014, Thuế TNCN Quý IV/2014 trong trường hợp Thuế TNCN khấu trừ không đóng dựa vào tháng.

4. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV/2014

5. Nộp xong thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý IV/2014

 

Lịch nộp báo cáo thuế tháng 2 năm 2015:

Ngày 20/02/2015:

1. Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 1/2015;

2. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu.

3. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 1/2015

 

Lịch nộp báo cáo thuế tháng 3 năm 2015:

Ngày 20/03/2015:

1. Tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên và thuế thu nhập cá nhân thường xuyên tháng 2/2015;

2. Tờ báo cáo thống kê dựa vào mẫu.

3. Nộp các loại thuế nảy sinh trong tháng 2/2015

Ngày 30/03/2015:

1. Báo cáo tài chính năm 2014.

2. Báo cáo quyết toán Thuế TNDN năm 2014

3. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014.

4. Photo BCTC nộp cho chi cục thống kê.

5. Nộp kèm mẫu quy định của Phòng thống kê hạn nộp 31/05/2015.

Nếu bạn chưa biết làm kế toán thuế mời bạn tham khảo lớp học kế toán thuế ngắn hạn chỉ trong 2 tuần của trung tâm kế toán hà nội - cam kết học xong làm được việc

Hotline: 0988043053Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn