trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế khi có sai sót

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------------------------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------------

Số: 01-15/CV-15

  Hà Nội ngày 30 thán 03 năm 2015

 

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng 1/2015)

 

                  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI
 

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh A  – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính:173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
- Điện thoại: 091.562.236, fax: 36593211
- Mã số thuế: 030234xxx.
- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, lắp đặt máy tính…
 
Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng 1/2015. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.
 
Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế CẦU GIẤY để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng 1/2015 đã điều chỉnh lại cho đúng.
 
Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:  

  Đại diện Doanh nghiệp

       - Như trên;  

Giám Đốc

        - Lưu 

(Ký tên và đóng dấu)


 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053