trung tâm kế toán hà nội


Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2015 và hướng dẫn cách viết tờ khai thuế môn bài

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 2014

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

[05] Mã số thuế: 0105555319

[06] Địa chỉ:  Lê trọng tấn, thanh xuân, hà nội

[07] Quận/huyện: Thanh Xuân [08] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[09] Điện thoại: 0434431731  [10] Fax: .................. [11] Email: ..................

[12] Đại lý thuế (nếu có) :.................................................................................

[13] Mã số thuế: .............................................................................................

[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ....................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ..............................

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

Công ty kế toán hà nội

 

[10]

500.000.000

  Bậc 4

1.000.000

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

 

[11]

 

 

 

 

3

Tổng số thuế môn bài phải nộp: thuế môn bài ½ năm 2014

 

[12]

                                                500.000

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.”

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

 

             Ngày      tháng     năm 2014

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                    ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                       Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)

 

Tải mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất  này : Tại đây

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Chuyên dạy học kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế

 

 

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053