trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Một tài khoản vốn là gì?

Trong kế toán và sổ sách kế toán, tài khoản vốn là một trong những tài khoản sổ cái tổng hợp dùng để ghi lại 1) số tiền đã được trả cho công ty bởi một nhà đầu tư, và 2) số tiền tích lũy thu nhập của công ty trừ đi phân phối tích lũy cho chủ sở hữu . Số dư các tài khoản vốn được báo cáo trong vốn chủ sở hữu, vốn chủ sở hữu, hoặc đối tác cổ đông vốn chủ sở hữu phần của bảng cân đối . Trong một công ty tài khoản vốn bao gồm:
 
Paid-trong tài khoản vốn như Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, trả trong dư thừa của Mệnh. Những tài khoản này báo cáo các số liệu nhận được bởi các công ty khi cổ phiếu của chứng khoán vốn ban đầu được phát hành cho các nhà đầu tư.
Giữ lại các tài khoản thu nhập mà thường chứa lượng thu nhập lũy kế của công ty kể từ khi công ty được thành lập trừ đi tích lũy cổ tức phân bổ cho các cổ đông.
 
Tài khoản chứng khoán Kho bạc (một tài khoản contra bởi vì nó có một số dư nợ) thường báo cáo số tiền thanh toán của công ty để mua lại cổ phiếu của chính mình cổ phiếu chưa được nghỉ hưu.
 
Trong một sở hữu duy nhất (chẳng hạn như sở hữu bởi Amy Fox) các tài khoản vốn bao gồm:
Tài khoản này bắt đầu với đầu tư ban đầu của Amy và tăng thu nhập cho mỗi năm trừ đi rút tiền mỗi năm  Tài khoản này là tài khoản contra bởi vì nó sẽ có số dư nợ bằng số tiền của tài sản kinh doanh mà Amy đã rút trong niên độ kế toán hiện hành cho sử dụng cá nhân. Vào cuối mỗi niên độ kế toán, tài khoản vẽ được đóng bằng cách chuyển số dư nợ của mình vào tài khoản
 
Tổng các số dư trong tài khoản vốn phải bằng tổng số báo cáo của các tài sản của công ty trừ đi nợ phải của nó. Bởi vì trong những nguyên tắc nguyên tắc giá gốc và kế toán khác với tổng số tiền được báo cáo trong các tài khoản vốn sẽ không chỉ ra giá trị thị trường của công ty hoặc giá trị thực.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053