trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2018 - 2019 cũng như những chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Luật việc làm số 38/2013/QH13 ban hành ngày 16/11/2013 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015

Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đảm bảo các yếu tố sau:

điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
- Người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi ký các loại hợp đồng lao động:
+ Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời gian
+ Hợp đồng lao động có thời hạn
+ Hợp đồng lao động theo mùa từ 3 tháng trở nên đến dưới 12 tháng.
- Bị chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm trừ các trường hợp:
+ Người lao động đơn phương chấm dứt việc làm
+ Hợp đồng lao động trái với pháp luật
+ Người đang được hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở nên trong 24 tháng trước khi bị chấm dứt hợp đồng lao động (với hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không có thời hạn).
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng trở nên trong 36 tháng trước khi bị chấm dứt hợp đồng lao động (với hợp đồng lao động theo mùa từ 3 tháng trở nên đến dưới 12 tháng).
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
- Nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp và 15 ngày sau vẫn chưa có việc làm trừ các trường hợp:
+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
+ Người lao động đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
+ Người lao động bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
+ Người lao động ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Người lao động bị chết.
 
1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng tiền
- Hàng tháng được trợ cấp số tiền bằng 60% bình quân mức tiền lương dùng để đóng bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng gần nhất trước khi thất nghiệp nhưng:
+ Không vượt quá 5 lần mức lương cơ sở (với đơn vị nhà nước).
+ Không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng (với doanh nghiệp).
 
- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp: Được tính theo tháng
+ Nếu người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp được từ 12 đến 36 tháng thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng (mức hưởng 60% như trên).
+ Được thêm 1 tháng trợ cấp nếu đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho 12 tháng.
+ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng.
 
- Trợ cấp thất nghiệp 1 lần: không còn kể từ khi Luật số 38 có hiệu lực
 
 
2. Chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp khác
- Được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm.
- Được hỗ trợ Học nghề với các giới hạn sau:
+ Thời gian học không quá 6 tháng
+ Học phí hỗ trợ: tối đa 1 triệu/người/tháng (nếu học phí cao hơn người lao động tự đóng phần cao hơn).
- Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
- Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 
3. Thời điểm được hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.
- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
 
4. Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp
Khi bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi 1 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh và 1 bản đến người nhận trợ cấp thất nghiệp về quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp người lao động sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng đầu tiên.
- Từ tháng tiếp theo thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp sẽ là từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 12 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó.
- Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn, hoặc hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh.
 
5. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
Người hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng khi:
- Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng với trung tâm giới thiệu việc làm.
- Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ gửi quyết định tạm dừng đến BHXH và đến người lao động.
 
6. Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng đến trung tâm giới thiệu việc làm.
- Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ gửi văn bản đến BHXH và 1 bản đến người lao động về việc tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
7. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp với những điều kiện sau
-  Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
- Tìm được việc làm;
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 
- Hưởng lương hưu hằng tháng;
 
- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:
+ Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;
+ Việc làm mà người lao động đó đã từng làm
- Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy trong 3 tháng liên tục.
- Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
- Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;
- Chết;
- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Bị tòa án tuyên bố mất tích;
- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được thông báo bằng văn bản của trung tâm giới thiệu việc làm.
 
8. Bảo lưu trợ cấp thất nghiệp
- Khi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp do tìm được việc làm, do đi học, do đi nghĩa vụ...thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.
- Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì số tháng đóng BHTN đó cũng vẫn được bảo lưu.
 
9. Nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp
- Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
- Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động.
- Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia.
- Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn và được Nhà nước bảo hộ.
 
Một vài lưu ý cho người lao động khi nhận trợ cấp thất nghiệp:
- Phải thông báo thường xuyên với trung tâm giới thiệu việc làm về tình trạng tìm kiếm việc làm của mình.
- Gửi hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên trung tâm dịch vụ việc làm không quá 3 tháng từ ngày thất nghiệp.
- Hồ sơ phải đầy đủ theo quy định.

Khai giảng thường xuyên lớp học kế toán thực tế tại Kế Toán Hà Nội

Học thực tế - Chuyên sâu - hiểu kỹ

Hotline: 0988043053


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053