trung tâm kế toán hà nội


Nguyên tắc làm tròn khi viết hóa đơn GTGT mới nhất năm 2018 Theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

Chi tiết nhất về nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

Theo Công văn 19462/CT-TTHT ngày 14/4/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế hướng dẫn chi tiết hơn:

nguyên tắc làm tròn số khi viết hóa đơn GTGT

 Theo khoản 6 điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán:
 
"Điều 4. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán
 
6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính."
 
Nếu bạn chưa biết cách xử lý hóa đơn đọc bài: Xử lý hóa đơn GTGT viết sai

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053