trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Những đối tượng nào được gộp báo cáo tài chính

Thủ tục

– Những DN muốn gộp báo cáo tài chính, gộp Quyết toán thuế TNDN (tùy từng chi cục thuế) sẽ phải nộp công văn trước cho cơ quan thuế. DN cần phải tham khảo cán bộ quản lý thuế để nộp công văn nếu cần thiét.
 
– Thời hạn thông báo gộp báo cáo tài chính và gộp Quyết toán Thuế TNDN trước ngày 31/03 của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm trước đó.
 
Lưu ý: DN xin gộp báo cáo tài chính của kỳ kế toán của năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng thì được phép gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN. Riêng quyết toán thuế TNCN nếu trong năm DN có phát sinh chi phí trả lương cho nhân viên thì vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN của năm đó
 
 
GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÁO NĂM SAU CHO NHỮNG ĐỐI TƯỢNG NÀO
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ báo cáo cáo
2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.
Theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại điều 13 có quy định kỳ kế toán
Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.
Như vậy, trường hợp các đơn vị được gộp báo cáo tài chính cho năm 2016 sang năm 2017 sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp có thời gian thành lập doanh nghiệp từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016. 
Khi đó, Doanh nghiệp cần phải làm Công văn gửi tới chi cục thuế đang quản lý thông báo về việc doanh nghiệp xin gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp không làm công văn đồng thời không nộp báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt theo hình thức không nộp báo cáo tài chính.
Bạn cần tìm địa chỉ học kế toán ở đâu tốt nhất???
Hotline: 0988043053 (Ms Nhung)

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053