trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Những giao dịch trong kế toán không được sử dụng tiền mặt bao gồm những giao dịch nào, bài viết dưới đây là 8 giao dịch không được sử dụng tiền mặt

Đối với Giao dịch góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT-BTC các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng nhà nước phát hành) để thanh toán các khoản giao dịch góp vốn, mua bán chuyển nhượng cổ phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Nếu muốn thực hiện góp vốn, doanh nghiệp có thể sử dụng các hình thức thanh toán sau:

  • Thanh toán thông qua Ủy nhiệm chi – chuyển tiền
  • Thanh toán bằng Séc
  • Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp lệ khác

giao dịch trong kế toán không được sử dụng tiền mặt

Đối với giao dịch vay, cho vay, trả nợ vay

Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp mà không phải là tổ chức tín dụng thì không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau. Để thực hiện giao dịch vay và cho vay, doanh nghiệp có thể thanh toán bằng Séc, bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác như cấn trừ công nợ, trao đổi hàng hóa…

Khi Mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu đồng trở lên

Theo khoản 1, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối với hóa đơn mua hàng, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (tổng hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT) bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, mua từng lần được căn cứ theo từng hóa đơn mà người mua nhận được từ người bán. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế GTGT và được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi có chứng từ chứng minh thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với Giao dịch nộp tiền vào Ngân sách nhà nước

Theo Điều 1 Thông tư 136/2018/TT-BTC, các đơn vị tổ chức kinh tế phải có tài khoản ngân hàng để nộp ngân sách nhà nước (tiền thuế, tiền phí, lệ phí, tiền phạt…) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu dùng tiền mặt, doanh nghiệp phải nộp tiền mặt vào ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Kho bạc nhà nước.

Đối với Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán

Đối với giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán, doanh nghiệp thực hiện qua ngân hàng thương mại tương ứng.

Đối với Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Theo quy định tại khoản 1, điều 5 Nghị định 222/2013 tổ chức, cá nhân không được dùng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán để thực hiện các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và chịu trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.

Đối với Giao dịch chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ vào khoản 2 điều 55 Luật Chứng khoán 2016 quy định, thanh toán chứng khoán được thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng.

Đồng thời, theo Điều 5 Nghị định 222/2013/TT-BTC cũng quy định không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt

Đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước, việc thanh toán sẽ được thực hiện qua ngân hàng, trừ một số giao dịch sau:

Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy, hải sản hoặc các dịch vụ do người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác, nuôi trồng mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ công nhân viên chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng

Các khoản thanh toán nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật quốc gia

Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các địa điểm thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo hạn chế dịch vụ thanh toán bằng ngân hàng

Khoản thanh toán có giá trị dưới 20 triệu đồng trừ các khoản dưới 20 triệu đồng thanh toán nhiều lần trong ngày có tổng lớn hơn 20 triệu đồng.


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053