trung tâm kế toán hà nội


Quy trình kế toán tiền mặt tại công ty

Để giúp cho các doanh nghiệp và kế toán tổ chức quản lý tiền mặt một cách dễ dàng

Tiền mặt là một loại tài sản linh hoạt nhất trong doanh nghiệp, cũng được quản lý chặt chẽ và cẩn thận nhất

Quy trình kế toán thu tiền mặt như sau

kế toán thu tiền mặt

Quy trình kế toán chi tiền mặt như sau

kế toán chi tiền mặt


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn