trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành có bị phạt không và Mức phạt sử dụng hoá đơn khi chưa làm thông báo phát hành là bao nhiêu

Về việc sử dụng hoá đơn khi chưa làm thông báo phát hành hoá đơn.

Trong thực tế có nhiều kế toán chưa nắm được quy định hoặc do sơ suất không để ý dẫn đến việc tuy chưa làm thông báo phát hành hoá đơn nhưng đã đưa vào sử dụng hoặc sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng khi đó DN sẽ thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn bất hợp pháp chiếu theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC:
“Điều 22. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành”
Vậy, Sử dụng hoá đơn chưa thông báo phát hành có bị phạt không?
* Đối với bên mua:
Việc sử dụng hoá đơn đầu vào (liên 2) chưa làm thông báo phát hành hoá đơn được coi là sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.
Tại khoản 2, Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC có quy định:
“2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:
a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định”
 
* Đối với bên bán:
 – Nếu bên bán sử dụng hoá đơn khi chưa làm thông báo phát hành hoá hoặc sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng thì:
  + Sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2014//TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung TT 10/2014/TT-BTC)
  + Ngoài ra còn phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hoá đơn đã lập mà chưa làm thông báo phát hành hoá đơn hoặc đã làm thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng.
  + Thực hiện thông báo phát hành hoá đơn theo quy định.
 – Trường hợp DN không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC.
 => Như vậy:  Nếu bên bán đã kê khai nộp thuế và chấp hành quy định xử phạt của Cơ quan thuế rồi thì bên mua được phép sử dụng hóa đơn đó để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định (Lưu ý: Bên mua nên phô tô lại quyết định xử phạt của bên bán lưu lại hồ sơ)
Còn trường hợp bên bán không kê khai và chấp hành quy định xử phạt theo quy định của Cơ quan thuế => Thì bên mua bị loại hóa đơn trên không được kê khai khấu trừ và loại không được tính vào chi phí được trừ.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053