trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thủ tục thanh lý tài sản cố định và hướng dẫn cách hạch toán nhượng bạn thanh lý TSCĐ

Thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm các hồ sơ sau:

- Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

- Quyết định Thanh lý TSCĐ.

- Biên bản kiêm kê tài sản cố định

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ

- Biên bản thanh lý TSCĐ

- Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

- Hóa đơn bán TSCĐ

- Biên bản giao nhận TSCĐ

- Biên bản hủy tài sản cố định

- Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

thủ tục thanh lý tài sản cố định

Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

"3.2.2. Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

 Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

Cách hạch toán nhượng bán thanh lý tài sản cố định:

a. Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý (Xóa bỏ TSCĐ):

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

     Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

b. Khi bán tài sản - Phản ánh doanh thu:

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

     Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

     Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

 - Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

     Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

c. Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý.

- Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.

Nợ TK 811

Nợ TK 1331

             Có TK 1111,1121,331

 

Xem thêm: Cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053