trung tâm kế toán hà nội


Trung tâm đào tạo kế toán thực hành thực tế ở Vĩnh Phúc là chi nhánh số 8 của Kế Toán Hà Nội chuyên dạy thực hành kế toán thuế tổng hợp cấp tốc mọi trình độ nằm tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

trung tâm kế toán tại vĩnh phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập vào năm 1950, do sự kết hợp của hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên, Vĩnh Phúc có 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện bao gồm Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, Huyện Bình Xuyên, Huyện Lập Thạch, Huyện Sông Lô, Huyện Tam Dương, Huyện Tam Đảo, Huyện Vĩnh Tường, Huyện Yên Lạc đây chính là nơi t