Trang chủ ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOAN Chi Nhánh Lê Trọng Tấn Thông báo lịch khai giảng ngày 14/3...

Chi Nhánh Lê Trọng Tấn Thông báo lịch khai giảng ngày 14/3 và 15/3/2018

Kế Toán Hà Nội Chi Nhánh Lê Trọng Tấn Thông báo lịch khai giảng các khóa học kế toán tổng hợp thực tế ngày 14/3 và 15/3/2018

Kế Toán Hà Nội Lê Trọng Tấn thông báo lịch khai giảng của 2 lớp học kế toán tổng hợp thực tế

1/ Ca tối thứ 4(14/3): 18h -20h30

Khai giảng Khóa học kế toán tổng hợp thực tế dành cho người chưa biết gì về kế toán

Lich học là tối thứ 2,4,6 lớp này khai giảng và bắt đầu học luôn

Số lượng học viên hiện nay: 10 bạn vẫn bổ sung được

2/ Ca tối thứ 5 (15/3): 18h – 20h30

Khai giảng 2 lớp là lớp học kế toán tổng hợp thực tế dành cho người chưa biết gì và lớp học thực hành kế toán tổng hợp dành cho người đã học qua

Lich học là tối thứ 3,5,7 lớp này cũng khai giảng và học luôn

Số lượng học viên hiện nay: 8 bạn vẫn bổ sung được 

MOI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

KẾ TOÁN HÀ NỘI CƠ SỞ LÊ TRỌNG TẤN

Phòng đào tạo MS Nhung – Hotline: 0988043053

Địa chỉ: 322 Lê Trọng Tấn, Thanh xuân, Hà Nội

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post