Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Công Nghệ Nam...

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Công Nghệ Nam Việt

STT Tên ngành Mã ngành   1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   2 Đại lý   46101 3 Môi giới   46102 4 Đấu giá   46103 5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591 7 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 8 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 9 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 10 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599 12 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741   13 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh   47411 14 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh   47412 15 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh   47420 16 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490   17 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901 18 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909 19 Hoạt động thú y   75000 20 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730   21 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301 22 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302 23 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303 24 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu   77309 25 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400 26 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100 27 Cung ứng lao động tạm thời   78200

Rate this post