Trang chủ ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOAN Lịch Khai giảng lớp Kế toán tổng hợp thực tế tại chi...

Lịch Khai giảng lớp Kế toán tổng hợp thực tế tại chi nhánh Bình Dương 25/9/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

KẾ TOÁN HÀ NỘI

——————

Số: 12 -2018/TB – KTHN

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           ——————

 

Bình Dương, ngày 25  tháng 09  năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch Khai giảng dự kiến lớp Kế toán tổng hợp thực tế tại chi nhánh Bình Dương)

 

Kính gửi:       – Tổng Giám đốc      

– Trưởng phòng Đào tạo       

– Trưởng bộ phận Giảng viên       

– Trưởng các phòng

 

Chi nhánh Bình Dương trân trọng thông báo về kế hoạch khai giảng dự kiến khóa K38S  Kế toán tổng hợp thực tế cụ thể như sau:

  1. Tên chi nhánh: Bình Dương

– Địa điểm: Thủ Dầu Một – Bình Dương

– Địa chỉ: Số 89 Hoàng Hoa Thám – Phường Hiệp Thành – Tp Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

– Ngày dự kiến khai giảng: 08h00 Thứ 2 ngày 01/10/2018

– Khóa: K38S

Giảng viên:  Trần Thị Nhung

Số lượng HV: 10  học viên

– Lịch học dự kiến : Sáng 2.4.6

Vậy Chi nhánh Bình Dương thông báo tới các Trưởng bộ phận các phòng thuộc chi nhánh nắm tình hình, để phổ biến cho toàn thể Cán bộ trong phòng biết, gọi điện cho các học viên của mình đến bố sung nốt học phí, cũng như đến tham gia khai giảng đông đủ và học đúng giờ. Đồng thời Chi nhánh Bình Dương cũng gọi điện thông báo cho các Học viên theo danh sách đăng kí.

Trân trọng thông báo !.

 

Nơi nhận:   

      – Giảm đốc (để nắm tình hình)

      – Trưởng BP (để phối hợp thực hiện).

      – Lưu VP.

            TM. CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

             (Đã ký)

 

               Nguyễn Thị Hương

 

Xem thêm nội dung khóa học tại: Học kế toán thực hành tại bình dương

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post