Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Mô tả công việc Kế toán Chi phí

Mô tả công việc Kế toán Chi phí

Nội dung bài viết

Mô tả công việc Kế toán Chi phí 

Bạn hãy Mô tả công việc Kế toán Chi phí cần phải làm những gì trong một doanh nghiệp tư nhân, nhà nước liên doanh.

 

/ke-toan-chi-phi

 

Vị trí Mô tả : Kế toán chi phí

 

Chức năng cơ bản: Các vị trí chi phí kế toán là trách nhiệm đối với các phân tích liên tục của quá trình khó khăn , chi phí mục tiêu dự án, phân tích lợi nhuận, và truy tìm chi phí trở lại với các hoạt động cơ bản. Chi phí kế toán cũng phải xây dựng và giám sát các hệ thống tích lũy dữ liệu hiệu quả chi phí cần thiết để cung cấp một mức độ thích hợp của chi phí thông tin để quản lý.

 

 

 

Trách nhiệm bạn thân:

 

Thu thập dữ liệu

 

Xây dựng hệ thống tích lũy dữ liệu cho một hệ thống kế toán chi phí

Tạo và xem xét lại các điều khiển cần thiết để tích lũy dữ liệu và hệ thống báo cáo

 

Hàng tồn kho

 

Phối hợp đếm hàng tồn kho vật lý và tính chu kỳ

Điều tra phương sai đếm chu kỳ và giải quyết vấn đề

Cập nhật chi phí tiêu chuẩn trong danh mục vật liệu

Xem xét chi phí tiêu chuẩn và thực tế cho không chính xác

Xác nhận giá vốn hàng bán như một phần của tháng cuối gần

Tích lũy và áp dụng chi phí quản lý theo yêu cầu của nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

Làm việc với hội đồng quản trị xét các tài liệu để xác định vị trí và xử lý hàng tồn kho lỗi thời

nghiên cứu

 

phân tích ứng xử quá trình liên tục hạn chế

Báo cáo về điểm hòa vốn của sản phẩm, trung tâm làm việc, và các nhà máy

Báo cáo lợi nhuận theo sản phẩm và bộ phận

Báo cáo về phương sai kỳ và nguyên nhân của chúng, tập trung đặc biệt vào chênh lệch chi tiêu

Phân tích ngân sách vốn yêu cầu

Thực hiện nhiệm vụ tích lũy chi phí như là một thành viên của nhóm chi phí mục tiêu

 

Trình độ chuyên môn mong muốn: 3 năm kinh nghiệm kế toán / tài chính, hoặc 5 năm kinh nghiệm trong kỹ thuật công nghiệp. Ngoài ra, một mức độ BA / BS, cũng như các kỹ năng phân tích tuyệt vời, và khả năng cộng tác với một đội ngũ đa khoa. Cũng hữu ích để có kinh nghiệm thao tác cơ sở dữ liệu lớn.

 

Điều kiện làm việc: Các chi phí kế toán thường hoạt động trong một môi trường văn phòng, nhưng dự kiến sẽ được đánh giá cao quen thuộc với tất cả các hoạt động sản xuất, và thường xuyên truy cập tất cả các hoạt động của công ty đáng kể.

 

Giám sát: Không

 

Bình luận: Sửa đổi các mô tả công việc để yêu cầu kế toán chi phí để có một trong hai công việc tốn hoặc quá trình chi phí kinh nghiệm, tùy thuộc vào hệ thống sản xuất mà công ty sử dụng. Ngoài ra, xem xét bao gồm một yêu cầu để có kiến thức về LIFO , FIFO , hoặc dự toán kinh phí tiêu chuẩn , dựa trên hệ thống mà công ty đang sử dụng. Nếu các công ty hoạt động trong một hoặc nhiều địa điểm nước ngoài, xem xét bao gồm một yêu cầu ngôn ngữ. Cuối cùng, nếu vị trí là một ngành công nghiệp đòi hỏi kiến thức đáng kể các hoạt động, yêu cầu người có kinh nghiệm trước đó trong ngành công nghiệp.

 

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)