trung tâm kế toán hà nội


Kế toán nhà hàng cần làm những gì ?

Kế toán nhà hàng là công việc khá mới đối với nhiều bạn sinh viên mới ra trường và các kế toán viên đang làm tại các doanh nghiệp. Năm 2014 số lượng nhà hàng khách sạn mọc ra khá nhiều do đó nhu cầu tuyển dụng kế toán nhà hàng ngày càng cao.

kế toán nhà hàng

Vậy để là tốt công việc kế toán nhà hàng cần làm những gì ?

Dưới đây trung tâm kế toán hà nội sẽ mô tả công việc cụ thể của nhân viên kế toán nhà hàng như sau:

1.  Theo dõi hàng hoá xuất nhập

-    Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.

-    Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của Cty.

-    Hàng ngày nhập các chứng từ vào phần mềm .

-    Có kế hoạch đôn đốc các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn để phục vụ cho việc lập kế hoạch và lên các báo cáo.

-    Tổ chức lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.

-    Báo cáo kịp thời khi phát hiện các sai phạm trong quá trình xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

 2.   Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào

-    Thu thập báo giá của nhà cung cấp.

-    Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.

-    Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.

-     Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

 3.  Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

-    Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định của Nhà hàng.