Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG iTaxViewer 1.9.8 mới nhất 14/06/2022

iTaxViewer 1.9.8 mới nhất 14/06/2022

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng yêu cầu triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

iTaxViewer 1.9.0 mới nhất 09/04/2022
iTaxViewer 1.9.0 mới nhất 09/04/2022

Nội dung cập nhật iTaxViewer 1.9.8 và các ứng dụng thuế

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4, iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng nhập, nhận, xử lý đề nghị tra soát thông tin theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số nội dung khác, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

Nâng cấp bổ sung hồ sơ đề nghị tra soát theo mẫu theo mẫu 01/TS quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC với các nội dung:

–  Văn bản đề nghị tra soát nghĩa vụ theo mẫu số (01/TS).

–  Văn bản đề nghị tra soát chứng từ theo mẫu số 01/TS (TT80/2021).

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

          Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4 nêu trên.

          Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.8: Tại đây

          Từ ngày 15/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng tại thông báo này thay cho các phiên bản trước đây.

        Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Download iTaxViewer 1.9.8 ngày 14/06/2022:

Link download: https://www.fshare.vn/file/JQVWN9134ZFV

5/5 - (1 bình chọn)