Trang chủ TIN HỌC VĂN PHÒNG iTaxViewer 1.9.1 mới nhất 14/04/2022

iTaxViewer 1.9.1 mới nhất 14/04/2022

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng eTax, iCaNhan đáp ứng yêu cầu triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, cụ thể như sau:

iTaxViewer 1.9.0 mới nhất 09/04/2022
iTaxViewer 1.9.0 mới nhất 09/04/2022

Nội dung cập nhật iTaxViewer 1.9.1 và các ứng dụng thuế

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

          Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

–    Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.

–  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.

–  Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.

–  Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.

–  Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.

–  Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.

–  Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC , 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.

–  Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.

–  Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

–  Nâng cấp ứng dụng khắc phục lỗi và đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ, bao gồm:

–  Nâng cấp tờ khai 01/NTNN, 03/NTNN: Bỏ bắt buộc nhập chỉ tiêu Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Ngày thanh toán

–  Sửa lỗi khi kê khai tờ khai bổ sung: Lấy mã giao dịch là mã giao dịch của tờ khai lần đầu được TMS chấp nhận.

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCaNhan):

Triển khai tờ khai bổ sung cho các tờ khai lần phát sinh theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm: 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.

  1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer):

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan 3.1.9 nêu trên.

Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.1: Tại đây.

Từ ngày 14/04/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.3, iCaNhan 3.1.9, iTaxViewer 1.9.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Download iTaxViewer 1.9.1 ngày 14/04/2022:

Link download: https://www.fshare.vn/file/3GR8HJYYN4BY

5/5 - (1 bình chọn)