Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền

Công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền

Những quy định chung của công tác kế toán và quản lý vốn bằng tiền:

Công ty sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán.

Nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty có sử dụng ngoại tệ thì dều được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tạm tính rồi điều chỉnh theo tỷ giá hiện hành.

Số chênh lệch giữa tỷ giá tạm tính và tỷ giá ghi sổ được phản ánh nhờ vào tài khoản 413 “ Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ” kế toán phải theo dõi chi tiết từng loại ngoại tệ ttrên TK 007 “ Ngoại tệ các loại”.

Công ty không sử dụng vàng bạc, đá quý.

Trong quá trình hạch toán hoạt động kinh doanh công ty chỉ dùng đồng Việt Nam.

 

Vốn bằng tiền là loại vốn được xác định có nhiều ưu điểm nhưng đây cũng là lĩnh vực mà kế toán thường mắc thiếu sót và để xảy ra tiêu cực cho nên cần phải tổ chức quản lý chặt chẽ và có hiệu quả loại vốn này. Chính vì vậy mà lãnh đạo công ty đã đề ra các quy chế quy định công tác quản lý vốn bằng tiền cụ thể như sau:

+ Các khoản thu chi tiền mặt qua quỹ của công ty đều phải được chứng minh bằng các chứng từ phê duyệt. Các chứng từ bao gồm: Phiếu thu, Phiếu chi. Thủ qỹ có trách nhiệm lưu giữ một bản chính của các chứng từ nêu trên.

+ Sổ quỹ tiền mặt do thủ quỹ quản lý, phải cập nhật và tính số tồn quỹ hàng ngày. Mọi khoản thu, chi tiền mặt đều phải được ghi trong sổ quỹ tiền mặt.

+ Phiếu chi tiền mặt phải được kế toán trưởng kiểm tra, ký xác nhận và được Tổng giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc được uỷ quyền ký duyệt.

+ Các chứng từ thanh toán đính kèm theo phiếu thu, phiếu chi phải hợp pháp, hợp lệ và được kế toán trưởng kiển tra trước khi lập phiếu.

 

Hotline: 0988.043.053 (Ms Nhung)

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)