Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Gia Minh

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Gia Minh

STT Tên ngành Mã ngành   1 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 2022   2 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít   20221 3 Sản xuất mực in   20222 4 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   5 Đại lý   46101 6 Môi giới   46102 7 Đấu giá   46103 8 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641   9 Bán buôn vải   46411 10 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 46412 11 Bán buôn hàng may mặc   46413 12 Bán buôn giày dép   46414 13 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649   14 Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác   46491 15 Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế   46492 16 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh   46493 17 Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh   46494 18 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện   46495 19 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự   46496 20 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm   46497 21 Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao   46498 22 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu   46499 23 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm   46510 24 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông   46520 25 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp   46530 26 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   27 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 28 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 29 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 30 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 31 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 32 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 33 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   34 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 35 Bán buôn xi măng   46632 36 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 37 Bán buôn kính xây dựng   46634 38 Bán buôn sơn, vécni   46635 39 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 40 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 41 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 42 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 4771   43 Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh   47711 44 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh   47712 45 Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47713

Rate this post