Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Công Nghiệp Lửa Việt

Mã số thuế Công Ty TNHH Công Nghiệp Lửa Việt

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   8 Đại lý   46101 9 Môi giới   46102 10 Đấu giá   46103 11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   12 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 46591 13 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 14 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 15 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 16 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 17 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 46599 18 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661   19 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác   46611 20 Bán buôn dầu thô   46612 21 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan   46613 22 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan   46614 23 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773   24 Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh   47731 25 Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh 47732 26 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 47733 27 Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 47734 28 Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh 47735 29 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh   47736 30 Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 47737 31 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh   47738 32 Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47739 33 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730   34 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp   77301 35 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng   77302 36 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)   77303 37 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 77309 38 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính   77400 39 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 78100 40 Cung ứng lao động tạm thời   78200

Rate this post