Trang chủ EXCEL Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Hàm Sumif là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán được sử dụng rất nhiều trong tin học ứng dụng. Cách sử dụng hàm SUMIF trong ô Excel cộng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng các tiêu chí bạn chỉ định.

Định nghĩa hàm Sumif: Là hàm dùng để tính tổng trong một điều kiện nào đó

Công thức hàm Sumif : Sumif(range, criteria,sum_range)

Trong đó :

Range: Dãy các ô chứa điều kiện, trong ví dụ này là từ A3 đến A8 (A3:A8)

Criteria: Là điều kiện, nó có thể ở dạng số hay biểu thức, hay chữ. Trong ví dụ này, do yêu cầu là từ 4 năm trở lên, nên Criteria sẽ là “>=4”

Sum_range : Là các ô chúng ta dùng để tính tổng, trong ví dụ này là B3 đến B8 (B3:B8)

Vậy cách sử dụng hàm Sumif bạn cần làm theo 3 bước sau:

1. Xác định cột chứa điều kiện

2. Xác định điều kiện

3. Cột tính tổng thỏa mãn điều kiện trên

Chú ý :

Nếu bỏ quan giá trị Sum_range thì các ô trong vùng Range sẽ được cộng.

Việc ghi nhớ cấu trúc của các hàm trong Excel sẽ giúp các bạn dễ hiểu được cách sử dụng các hàm hơn.

Ví dụ về cách sử dụng hàm Sumif:

Tính tổng tiền công những nhân viên có thâm niên làm việc từ 4 năm trở lên như sau

Cách sử dụng hàm Sumif trong Excel

Xem thêm:

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

5/5 - (2 bình chọn)