Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2018

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2018

Hướng dẫn Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất 2018 – 2019 theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ]

 
 Người nộp thuế:  …Ghi tên Công ty…………..Mã số thuế:  … Ghi mã số thuế……………
Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty ………
Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………………

Người nộp thay: …Cty bạn nhờ ai nộp thì viết vào đây …..Mã số thuế: ……………
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cầu giấy..trích TK số: .AB12345678

(hoặc) thu tiền mặt để:……………………….
Nộp vào NSNN [  ]       TK tạm thu(1) [  ]      TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) [  ]
Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: …………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :…Vietcombank Chi nhánh Cầu giấy
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):
  Kiểm toán NN  [  ]                     Thanh tra TC [  ]    
 Thanh tra CP  [  ]                       CQ có thẩm quyền khác [  ]

Tên cơ quan quản lý thu:  Cục thuế Thành phố Hà Nội.
Tờ khai HQ số(1): ……………..  ngày: ………Loại hình XNK(1):……………
 

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền

TT

Nội dung các khoản nộp NS(4)

Số tiền

Mã NDKT

Mã chương

 1

Nộp tiền thuế môn bài
năm 2016

1.000.000

– Kiểm tra tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC
VD: 1084

– Kiểm tra tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC 
VD: 754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 1.000.000

 

 

 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:  .Một triệu đồng

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
                Mã CQ thu:.Không ghi phần này.    Nợ TK: ……………..
               Mã ĐBHC: ……………….              Có TK: ……………..
              Mã nguồn NSNN: ……               Tỷ giá hạch toán: ……………..           

 

 

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN   

NGÂN HÀNG (KBNN) 

 Ngày… tháng… năm…

Ngày……tháng…năm…

Người nộp tiền 

Kế toán trưởng (5) 

Thủ trưởng đơn vị(5)

Kế toán

Kế toán trưởng

         

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post