Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT_BCT áp dụng từ 01/01/2015

hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Chú ý:  Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

– Những quy định trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Đọc thêm:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào

Rate this post