Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Mô tả công việc chi tiết nhân viên kế toán bán hàng

Mô tả công việc chi tiết nhân viên kế toán bán hàng

Vị trí kế toán bán hàng hiện nay được cho là dễ xin việc hơn nhất bởi công việc của nó đơn giản nhưng đối với sinh viên mới ra trường thì cũng cần phải lưu ý để trả lời tốt cho buổi phỏng vấn.

Dưới đây Kế toán Hà Nội sẽ chỉ rõ các công việc cần làm của một nhân viên kế toán bán hàng cần phải làm tại các doanh nghiệp như sau:

Bản mô tả công việc của nhân viên kế toán bán hàng

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo báo giá, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Nhân viên bán hàng gửi báo giá cho khách hàng
 • Căn cứ vào thông tin báo giá, khách hàng đặt mua hàng.
 • Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất hoá đơn và xuất kho hàng hoá được khách hàng đặt mua
 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 • Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng
 • Trường hợp khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 • Kế toán bán hàng xuất hoá đơn, đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng.

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Nhân viên kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng với khách hàng
 • Đến ngày giao hàng theo hợp đồng, nhân viên kinh doanh yêu cầu xuất hàng cho khách hàng
 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 • Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho khách hàng
 • Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 • Trường hợp khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 • Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ chưa thu tiền, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 • Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho
 • Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 • Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 • Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng
 • Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 • Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 • Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và hẹn khách hàng thanh toán đúng hạn

Trên đây là bản mô tả chi tiết các công việc của nhân viên kế toán bán hàng, nếu bạn chưa có kinh nghiệm mời bạn có thể tham gia khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế của trung tâm để lấy kinh nghiệm thực tế ra đi làm

5/5 - (9 bình chọn)