Trang chủ TIN TỨC Download HTKK 4.8.8 ngày 4/7/2022

Download HTKK 4.8.8 ngày 4/7/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.8 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK mới nhất ngày 4/7/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK mới nhất miễn phí tại đây.

Download HTKK 4.8.8 ngày 4/7/2022
Download HTKK 4.8.8 ngày 4/7/2022

Những điểm mới trong HTKK 4.8.8

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.8 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.8.7, cụ thể như sau:

  1. Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 34/2022):
  • Cập nhật mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bổ sung thông tin “Số thông báo (số, ký hiệu)” và bắt buộc nhập khi tích chọn loại thuế gia hạn là “Tiền thuê đất”
  1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (04/GTGT)
  • Cập nhật tính chỉ tiêu [35] – Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp tích chọn thu hộ, nếu đính kèm phụ lục giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 thì [35] = ([33] x [34]) – Thuế GTGT được giảm trên PL giảm thuế
  1. Cập nhật ràng buộc các tờ khai thuế GTGT
  • Tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 32a cho phép nhập âm dương và bỏ ràng buộc 23a<=23, 24a<=24
  • Tờ khai 02/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương
  • Tờ khai 03/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 22, 23 cho phép nhập âm dương
  • Tờ khai 04/GTGT (TT80/2021): chỉ tiêu 21, 22, 24, 26, 28, 33 cho phép nhập âm dương

Bắt đầu từ ngày 4/7/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Download HTKK 4.8.8:

https://www.fshare.vn/file/R9PH1ENRNN38

5/5 - (2 bình chọn)