Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kế toán kho phải làm những công việc gì

Kế toán kho phải làm những công việc gì

Nội dung bài viết

Mô tả công việc của nhân viên kế toán kho đang làm tại các doanh nghiệp

công việc của kế toán kho

Kế toán kho phải làm những công việc gì ? Là câu hỏi của nhiều bạn sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu đi làm chưa được tiếp xúc với thực tế. Thực trạng hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán kho khá nhiều, do đó để làm tốt công việc của nhân viên kế toán kho đòi hỏi người làm kế toán cần nắm bắt các vấn đề dưới đây:

  • Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được  sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
  • Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
  • Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
  • Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về phòng kế toán
  • Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
  • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
  • Kiểm soát nhập xuất tồn kho
  • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
  • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.
  • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Yêu cầu để làm tốt công việc của nhân viên kế toán kho: Biết kỹ năng nghiệp vụ kế toán cơ bản, biết sử dụng thành thạo máy tính, excel, word.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm đi làm tham khảo thêm: Học kế toán thực hành  && dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại đông anh  &&& dịch vụ thành lập công ty tại thường tín

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)