Trang chủ HTKK mới nhất Cập nhật HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022

Cập nhật HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.8.0 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.8.0 mới nhất ngày 19/04/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.8.0 miễn phí tại đây.

Ngày 19/04/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.8.0

Cập nhật HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022
Cập nhật HTKK 4.8.0 ngày 19/04/2022

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 cập nhật danh mục thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 03/2022/QH15

Nội dung bài viết

Những điểm mới trong HTKK 4.8.0

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.8.0 đáp ứng Luật số 03/2022/QH15 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 4.7.9, cụ thể như sau:

 1. Cập nhật danh mục thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Cập nhật danh mục bổ sung các giá trị sau:
 • Xe ô tô chạy điện khác – mã 10404070
 • Xe ô tô chạy điện bằng pin – mã 10404075
 • Loại chở người từ 9 chỗ trờ xuống – mã 104040751
 • Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ – mã 104040752
 • Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ – mã 104040753
 • Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng – mã 104040754
 1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN):
 • Cập nhật chức năng in: in đúng kiểu kỳ tính thuế trong trường hợp kê khai theo quý
 1. Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại (01/QT-LNCL)
 • Cập nhật tên ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành “Hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán”.
 • Cập nhật tiểu mục hạch toán của ngành nghề “Hoạt động xổ số điện toán” thành 1153
 1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT)
 • Cập nhật chỉ tiêu [26] – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuếgiá trị gia tăng: cho phép nhập tối đa 15 ký tự
 • Cập nhật chức năng nhập xml: Hiển thị đúng giá trị cột (4) – Thuế suất/tỷ lệ tính thuế GTGT theo quy định và cột (5) – Thuế GTGT được giảm
 1. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)
 • Cập nhật cho phép kết xuất XML thành công nếu để trống chỉ tiêu [13] – Mã số thuế của tổ chức chi trả thu nhập
 • Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [23] – giảm trừ cho bản thân
 1. Tờ khai phí bảo vệ môi trường (01/PBVMT, 02/PBVMT)
 • Cập nhật cảnh báo đỏ giữa các dòng nếu kê khai đồng thời trùng các cột (2), (7), (8)
 1. Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
 • Cập nhật chỉ tiêu [23] – Sản lượng dầu lãi được chia tạm tính: Cho phép nhập định dạng số thập phân 2 số sau dấu phẩy
 • Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [27]
 1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)
 • Cập nhật tính đúng công thức chỉ tiêu [44] – Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ
 • Cập nhật nếu chọn “Quyết toán không đủ 12 tháng” thì cho phép khai vắt năm, Từ tháng phải thuộc năm quyết toán
 1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN)
 • Cập nhật đối với tờ khai theo lần phát sinh không cho phép chọn Trường hợp quyết toán
 1. Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (02/TNDN)
 • Cập nhật trường hợp chọn nộp tờ khai về Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thì cho chọn [09d] trong danh mục
 1. Tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)
 • Cập nhật nguyên tắc tổng hợp chỉ tiêu [41], tăng [41] thì cột (7) nhận giá trị âm, giảm [41] thì cột (7) nhận giá trị dương

Bắt đầu từ ngày 20/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.8.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.8.0 mới nhất 19/04/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/2YCH8CTTD2W5

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.8.0

 • Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.7.9 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.8.0 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.8.0 -> Các bạn bấm nút “Có”
  • -> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
  • Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.8.0 nhé
 • Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.7.9 nhé.
  Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.7.9 ra, rồi cài lại HTKK 4.8.0 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)
5/5 - (2 bình chọn)