Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vương Dũng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vương Dũng

STT Tên ngành Mã ngành   1 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220   2 Sản xuất bao bì từ plastic   22201 3 Sản xuất sản phẩm khác từ plastic   22209 4 Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh   23100 5 Sản xuất sản phẩm chịu lửa   23910 6 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét   23920 7 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác   23930 8 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   9 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 10 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 11 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 12 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 13 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 14 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   15 Đại lý   46101 16 Môi giới   46102 17 Đấu giá   46103 18 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   19 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591 20 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 21 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 23 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 24 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599 25 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662   26 Bán buôn quặng kim loại   46621 27 Bán buôn sắt, thép   46622 28 Bán buôn kim loại khác   46623 29 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác   46624 30 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   31 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 32 Bán buôn xi măng   46632 33 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 34 Bán buôn kính xây dựng   46634 35 Bán buôn sơn, vécni   46635 36 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 37 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 38 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 39 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   40 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 41 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 42 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 43 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 44 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   47525 45 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47529 46 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530

5/5 - (1 bình chọn)