Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn...

Cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn mới nhấ

Hướng dẫn cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn mới nhất của năm 2018 bao gồm ví dụ cụ thể về hóa đơn GTGT

Công ty bạn bán hàng nhưng có tới tận hơn 11 mặt hàng khác nhau tức là số mặt hàng nhiều hơn số dòng của một hóa đơn GTGT vậy phải viết như thế nào ?

Dưới đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

Cách 1:

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn..(Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định)

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

   Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

   Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

    Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

   Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

   Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Ví dụ: Dưới đây sẽ hướng dẫn một cách cụ thể cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn như sau

Ngày 01/12/2016 KẾ TOÁN HÀ NỘI bán cho công ty B 11 bộ điều hòa, trong đó mỗi bộ là 1 mã hàng khác nhau, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vì vậy công ty phải lập hóa đơn kèm theo bảng kê chi tiết tên các mặt hàng như sau:  
hướng dẫn cách viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

 

Cách viết Bảng kê số 001:

hướng dẫn viết hóa đơn nhiều hơn số dòng của một hóa đơn

 

Cách 2: 

Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục  từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua (Nếu có), giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có)

 

Bạn chưa biết cách xử lý hóa đơn chứng từ thì cần đọc ngay 2 bài sau:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)