Trang chủ THUẾ & KẾ TOÁN Nên kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Nên kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Nên Kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Doanh nghiệp em thành lập vào tháng 11/2013 và thực hiện tờ khai thuế GTGT theo tháng. Vậy theo thông tư 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn kê khai thuế theo tháng hay quý thì doanh nghiệp em sẽ phải kê khai như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 15 sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh  việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Căn cứ theo quy định trên thì công ty bạn thành lập tháng 11/2013 thì từ ngày 01/10/2014 công ty thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng theo năm dương lịch thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Tham khảo thêm:

Rate this post