Trang chủ MẪU VĂN BẢN GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ 2014

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ 2014

Việc cập nhật các thông tưchính sách mới nhất về thuế là việc cần làm của bất kỳ nhân viên kế toán thuế nào tại các doanh nghiệp bởi nếu không cập nhật kịp thời có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Do đó trung tâm kế toán Hà Nội xin được giới thiệu với các bạn giáo trình thuế năm 2014 phiên bản 6 năm 2014 của Thầy Đào Thụy Hưng sẽ giúp các bạn nắm bắt một cách nhanh nhất các luật thuế của năm 2014

giáo trình kế toán thuế năm 2014

Giáo trình thuế 2014 này bao gồm 8 điểm chính dưới đây:

1.Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2. Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

3.Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4.Thông tư 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

5.Quyết định số 1544/QĐ-BTC ngày 07/07/2014 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa.

6.Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

7.Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

8.Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tải giáo trình thuế 2014: Tại đây

Xem thêmành: thành lập doanh nghiệp tại cầu giấy  && thành lập công ty tại sóc sơn

 

Rate this post