Trang chủ BẢO HIỂM - TIỀN LƯƠNG Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Để làm tốt công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp đòi hỏi người làm kế toán cần phải nắm bắt đầy đủ các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như biết cách khai báo nhiều biểu thuế thu nhập cá nhân khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế, nắm vững các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, hiểu biết các thông số có ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp vụ nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức BHXH, BHYT, các thông số thuế thu nhập cá nhân, biết cách tính và khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác…

Công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Ngoài ra các bạn cần trang bị đầy đủ các kỹ năng dưới đây trước khi bắt tay vào làm công việc của nhân viên kế toán tiền lương

Đầu tiên bạn cần nắm bắt các báo cáo chi tiết tổng hợp về tiền lương:

–    Phiếu lương nhân viên

–    Bảng thanh toán qua Ngân hàng

–    Báo cáo tổng hợp thu nhập của nhân viên

–    Báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

–    Các biểu mẫu báo cáo BHXH

–    Bảng tạm ứng lương công ty

–    Phiếu tạm ứng lương nhân viên

–    Bảng chấm công

–    Bảng lương công ty

–    Bảng kê chi tiết phụ cấp

Kế toán tiền lương đảm bảo việc quản lý kỳ lương chính:

Xây dựng kỳ tính lương với nhiều thông số chi tiết như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương, trị giá cơ bản để tính …

– Tính các chỉ tiêu nghĩa vụ đối với nhà nước theo lương như thuế TNCN, BHXH-YT đầy đủ và chính xác

– Quản lý và theo dõi các khoản quỹ của nhân viên, tự động trừ lương vào quỹ, theo dõi chi tiêu quỹ

– Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm

– Tính các khoản thu nhập / giảm trừ lương cuối kỳ để áp dụng cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên cụ thể.

– Áp dụng các tỷ giá hối đoái mới nhất để đảm bảo tính lương chính xác.

– Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức thực lãnh cụ thể cho mọi nhân viên.

– Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và dữ liệu chấm công

Chúc các bạn thành công !

Bạn chưa có kinh nghiệm thực tế ? Chưa biết làm công việc kế toán tiền lương ?

Mời bạn tham gia khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế để nắm bắt được các công việc cơ bản của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

Xem thêm: dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại thường tín  &&& dịch vụ thành lập công ty tại tây hồ

Rate this post