Trang chủ KHOÁ HỌC KẾ TOÁN Điều kiện tham gia khóa học kế toán trưởng

Điều kiện tham gia khóa học kế toán trưởng

Điều kiện tham gia khóa học kế toán trưởng là gì?

Các đối tượng đủ điều kiện tham gia khóa học kế toán trưởng:

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán viên hoặc các đối tượng đã tốt nghiệp ĐH, Cao đẳng, TCCN về Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

 

 

Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

 

a/ Có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

 

b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về: Tài chính (Tài chính ngân hàng), Kế toán (Kế toán sản xuất, thương mại, dịch vụ; kế toán hành chính sự nghiệp), Kiểm toán – từ bậc trung cấp trở lên, cụ thể như sau:

 

– Tối thiểu là 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

 – Tối thiểu là 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

c/ Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Rate this post