Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

Phần mềm HTKK là cụm từ viết tắt của Hỗ trợ kê khai, là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế do Tổng cục Thuế phát hành cho doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí dùng để tạo ra các tờ khai thuế có mã vạch đính kèm khi in ra.

Khi cài đặt nên chọn cài đặt phần mềm HTKK vào ổ D hoặc ổ E
Phiên bản mới nhất HTKK 4.5.8  ngày phát hành 30/06/2021

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

Tải về: HTKK 4.5.8

Tải về: HTKK 4.5.4

Tải về: HTKK 4.5.3

Tải về: HTKK 4.5.2

Tải về: HTKK 4.5.0

Tải về: HTKK 4.3.8

Tải về: HTKK 4.3.7

Tải về: HTKK 4.3.6

Tải về: HTKK 4.3.5

Tải về: HTKK 4.3.4

Tải về: HTKK 4.3.3

Tải về: HTKK 4.3.2

Tải về: HTKK 4.3.1

Từ ngày 06/12/2019 Phiên bản mới nhất HTKK 4.2.5

Tải về: HTKK 4.2.5

Từ ngày 22/11/2019 Phiên bản mới nhất HTKK 4.2.4

Tải về: HTKK 4.2.4

Trường hơp bạn tải về mà mở file  HTKK 4.2.4 nó thông báo lỗi như dưới thì bạn gỡ file giải nén winrar và cài lại Winrar mới nhất. Sau đó mở lại file HTKK4.2.4 sẽ hết lỗi.

HTKK mới nhất 2021 của Tổng cục Thuế

Tải về: HTKK 4.2.3

Từ ngày 29/08/2019 Phiên bản HTKK mới nhất 4.2.1

Tải về: HTKK 4.2.1

Từ ngày 04/08/2019 Phiên bản HTKK mới nhất 4.2.0

Tải về: HTKK 4.2.0

Từ ngày 30/06/2019 Phiên bản nâng cấp mới nhất là HTKK 4.1.9

Tải Về: HTKK 4.1.9

Từ ngày 21/05/2019  HTKK đã đươc nâng cấp lên phiên bản 4.1.8

Link tải về : HTKK 4.1.8

Ngày 24/04/2019 Tổng cục Thuế đã có thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất HTKK 4.1.7

Link tải về: HTKK 4.1.7

Ngày 23/03/2019 Tổng cục thuế đã có thông báo nâng cấp mới nhất HTKK 4.1.6

Link tải về: HTKK 4.1.6

Ngày 08/03/2019 Nâng cấp phiên bản HTKK 4.1.5

Linh tải về: HTKK 4.1.5

Ngày 01/03/2019 Tổng cục Thuế đã có thông báo nâng cấp mới nhất HTKK 4.1.4

Linh tải về: HTKK 4.1.4

Ngày 20/02/2019 Tổng Cục Thuế đã có thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 4.1.3

Linh tải về: HTKK 4.1.3

Link tải về: HTKK 4.1.2

Hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ khai thuế phiên bản 4.1.X (X=0,1,2,3,…)

( Nguồn Tổng cục thuế)

1. Đối với máy tính đã cài đặt .NET Framework thì thực hiện như sau:
– Bước 1: Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.1.X
– Bước 2: Giải nén file HTKK 4.1.X.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 4.1.X
– Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, chạy file setup.exe để thực hiện cài
đặt
– Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất
– Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra như sau:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất


– Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục
C:\Program File (x86)\
+ Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc ”
+ Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo
+ Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

– Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất


– Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất– Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh” để hiển thị màn hình sau:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất


– Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK 4.1.X:

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

2. Đối với máy tính chưa cài đặt .NET Framework
Đối với Windows 8,10 – có mạng internet
Bước 1: Thực hiện kích hoạt .NET framework 3.5
– Vào menu Start, nhập “Program and Features” sau đó mở công cụ này lên.

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

– Chọn Turn Windows features on or off.

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất– Tích chọn đủ tất cả mục .NET Framework 3.5 như bên dưới rồi bấm OK.

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất– Chọn Download files from Windows Update
Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

– Đợi vài giây để chương trình tự động chạy

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất– Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy để hoàn tất.

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

Bước 2: Sau khi hoàn thành cài đặt .NET Framework, thực hiện cài đặt HTKK 4.1.X như ở Mục 1.

3. Chạy ứng dụng lần đầu
Yêu cầu: Chạy ứng dụng lần đầu bằng User có quyền admin
– Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, với các tài khoản có quyền admin chạy ứng dụng như bình thường (Kích đúp chuột trái để chạy ứng dụng)

Lưu ý:
1. Trường hợp User cài đặt khác với User sử dụng phần mềm có thể xảy ra trường hợp NNT mở UD nhưng không tạo được MST để kê khai trên ứng dụng, cách xử lý:
a. Cài đặt trên ổ khác ổ cài đặt windows
b. Phân quyền đọc ghi cho thư mục cài đặt
– Chọn đến đường dẫn cài đặt thư mục HTKK

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

– Chọn Phải chuột và chọn Properties

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất– Tại Tab Security, chọn Edit

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

– Tại mục Group or User names, chọn User cần phân quyền
– Tại mục Permission for Test, tích chọn đầy đủ quyền cho User
– Nhấn Apply  OK

Phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK mới nhất

Xem thêm khắc phục lỗi thoát ứng dụng khi vào HTKK

– Trường hợp bạn làm các bước như trên mà vẫn bị lỗi thoát ứng dụng khi vào HTKK  thì các bạn gỡ phần mềm rồi cài lại vào ổ khác như ổ D, E.. (Lưu ý ghi trước khi gỡ phần mềm thì cần sao lưu lại những bản đã có dữ liệu)

5/5 - (2 bình chọn)