Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kinh nghiệm kiểm tra báo cáo thuế trước khi quyết toán

Kinh nghiệm kiểm tra báo cáo thuế trước khi quyết toán

Kinh nghiệm kiểm tra báo cáo thuế trước khi quyết toán là công việc nên làm đối với tất cả các doanh nghiệp, bởi đây là công tác quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của từng doanh nghiệp, vậy kiểm tra báo cáo thuế trước khi đi quyết toán thuế như thế nào ?

kiểm tra báo cáo thuế

Dưới đây Trung tâm kế toán Hà Nội xin được chia sẻ cách kiểm tra các báo cáo thuế trước khi đi quyết toán như sau:

  • Kiểm tra lại xem các báo cáo thuế đã đúng? Nếu chưa thì làm báo cáo điều chỉnh, bổ sung. Khi Thuế đã ra quyết định & công bố thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT thì coi như số phận đã an bài. Vậy soát xét lại báo cáo thuế lần nữa.
  • Kiểm tra thuế giá trị gia tăng : Sắp xếp 12 tháng/năm & đối chiếu sổ 1331 của năm đó với số liệu trên tờ khai thuế. Chênh lệch ở đâu thì lập file word giải trình sẵn. Lúc Thuế xuống làm việc còn biết giải trình. Kiểm tra các hóa đơn trên 20 triệu đã có đầy đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT chưa ? Như UNC chuyển khoản, biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, hợp đồng kinh tế/mua bán- quy định rõ điều khoản trả chậm.(Làm file mềm excel kiểm tra.)

 Ví dụ : Có file mềm theo dõi TT qua NH, có file excel kết xuất từ HTKK & trộn 12 tháng với nhau, sau đó đặt mã cho từng nhà cung cấp sao cho mã NCC ở file theo dõi TT qua NH & mã NCC ở file khai thuế vừa kết xuất là trùng nhau, dùng subtotal & Vlookup để làm cho nhanh.

  • Kiểm tra tờ khai Quyết Toán Thuế TNDN: Kiểm tra Doanh Thu/Chi Phí trên Tờ Khai Thuế đã ổn với sổ sách chưa ? Chênh lệch giữa LN kế toán với LN Thuế ở đâu cũng phải tự giải trình sẵn trên file word.

Có thời gian thì soát xét lại các khoản chi phí, tự khoanh vùng xem những chi phí nào có khả năng bị loại, rủi ro lớn nhất (là những khoản chi phí ko theo Luật Thuế, không được chấp nhận theo Luật Thuế…) ví dụ : Chi phí nhân viên đi công tác đã đủ hồ sơ chưa (Quyết định cử đi công tác, giấy đi đường, cuống vé máy bay,hóa đơn hợp pháp.) ; chi phí ăn uống, tiếp khách, quảng cáo…có bị vượt tỷ lệ khống chế theo quy định hay không? Chi phí lương, các quyết định tăng lương/giảm lương, hợp đồng lao động, quyết định phụ cấp…, các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ, khấu hao Tscđ, giá vốn…

  • Kiểm tra tờ khai QT Thuế TNCN : Kiểm tra xem số liệu trên bảng lương đã khớp với số liệu trên TK Thuế TNCN chưa (Phần thu nhập chịu thuế)? Danh sách, tên tuổi đã khớp giữa bảng lương với tên tuổi trên tờ khai QT Thuế TNCN chưa ? Quan trọng nữa : Kiểm tra hợp đồng lao động xe đã đầy đủ chưa ? Và các khoản thu nhập + phụ cấp trên bảng lương đã quy định cụ thể trong HDLD chưa? Nếu chưa phải làm phụ lục HDLD đưa hết vào trong HDLD các khoản lương, thưởng & phụ cấp rõ ràng. Lương bao nhiêu /tháng ? Phụ cấp A bao nhiêu/tháng ? phụ cấp B bao nhiêu/tháng… phải cụ thể số tiền & cụ thể khoản phụ cấp, trợ cấp. Hoặc các khoản phụ cấp phải được quy định trong thỏa ước LD, QĐ của HDQT, HĐTV / Các khoản phụ cấp miễn thuế TNCN, các khoản khoán chi cho NLĐ…
  • Kiểm tra Thuế GTGT NK (nếu có) : Kiểm tra hồ sơ NK, Tờ Khai Hải Quan, Lệnh Chuyển Tiền & Chứng từ nộp thuế GTGT NK, kê khai thuế GTGT = Biên Lai, Chứng từ nộp thuế GTGT NK (không khai = TKHQ, nếu khai bằng TK HQ thì làm thay thế báo cáo Thuế nộp lại trước khi Thuế xuống làm việc )

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post