Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Một tài sản thực vật là gì?

Một tài sản thực vật là gì?

Nội dung bài viết

Một tài sản thực vật là gì?

 

Một tài sản nhà máy là một tài sản với một cuộc sống hữu ích hơn một năm được sử dụng trong sản xuất doanh thu trong hoạt động của một doanh nghiệp. Ví dụ về các tài sản thực vật bao gồm đất, cải tạo đất, các tòa nhà, máy móc, thiết bị, thiết bị văn phòng, đồ nội thất, đồ đạc, xe cộ, đồng tăng trưởng, và công việc theo tiến độ xây dựng . Tài sản thực vật cũng được gọi là tài sản cố định và / hoặc tài sản, nhà xưởng và thiết bị . 

 

Tài sản thực vật được ghi nhận theo nguyên giá và khấu hao được báo cáo trong thời gian hữu dụng của họ. (Tuy nhiên, không có khấu hao của đất, và khấu hao cho xây dựng công trình theo tiến độ bắt đầu khi tài sản đó được đặt vào dịch vụ.) Mức tích lũy của khấu hao được báo cáo trong các tài khoản tài sản nhà máy contra lũy khấu hao . 

 

Tài sản thực vật, khấu hao lũy kế liên quan được báo cáo trên bảng cân đối của một công ty trong noncurrent phần tài sản được tài sản, nhà máy và thiết bị . Quy tắc kế toán cũng yêu cầu các tài sản nhà máy được xem xét để có thể suy giảm.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post