Trang chủ Công ty Công ty TNHH lương của Giám Đốc có được tính vào chi...

Công ty TNHH lương của Giám Đốc có được tính vào chi phí không

Công ty TNHH lương của Giám Đốc có được tính vào chi phí không ?

Kế Toán Hà Nội xin được giải đáp thắc mắc của một bạn với câu hỏi Công ty em là công ty TNHH MTV tiền lương của giám đốc cty có đưa vào chi phí ko ạ ?

Trả lời:

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Theo tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:

Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

 2. Về thuế thu nhập cá nhân:

– Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Tiền lương của giám đốc công ty tnhh một thành viên Thu nhập chịu thuế TNCN gồm:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

 Cụ thể theo Công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014 của Tổng cục thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Nam Định.

 – Trường hợp Công ty TNHH một thành viên trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao cho chủ sở hữu công ty là giám đốc trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Các khoản thu nhập trên được coi là tiền lương và phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm mới bạn tham khảo khóa học kế toán thực hành để biết làm ngay cho doanh nghiệp, tránh rủi ro không đáng có

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post