Trang chủ Công ty Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tiện Ích Nhà Xinh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Tiện Ích Nhà Xinh

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659   8 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng   46591 9 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 46592 10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày   46593 11 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 46594 12 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế   46595 13 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu   46599 14 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662   15 Bán buôn quặng kim loại   46621 16 Bán buôn sắt, thép   46622 17 Bán buôn kim loại khác   46623 18 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác   46624 19 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663   20 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến   46631 21 Bán buôn xi măng   46632 22 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi   46633 23 Bán buôn kính xây dựng   46634 24 Bán buôn sơn, vécni   46635 25 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh   46636 26 Bán buôn đồ ngũ kim   46637 27 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   46639 28 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752   29 Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh   47521 30 Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh   47522 31 Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47523 32 Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 47524 33 Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh   47525 34 Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh   47529 35 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 47530 36 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   37 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh   47591 38 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 39 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 40 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 41 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 42 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh   47610 43 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 44 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh   47630 45 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640 46 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772   47 Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh   47721 48 Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47722 49 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110   50 Hoạt động kiến trúc   71101 51 Hoạt động đo đạc bản đồ   71102 52 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước   71103 53 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác   71109 54 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật   71200 55 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật   72100 56 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn   72200 57 Quảng cáo   73100 58 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận   73200 59 Hoạt động thiết kế chuyên dụng   74100 60 Hoạt động nhiếp ảnh   74200

Rate this post