Trang chủ THUẾ & KẾ TOÁN Chi phí thiết lập là gì?

Chi phí thiết lập là gì?

Chi phí thiết lập là gì?

Chi phí thiết lập là các chi phí phát sinh để có được thiết bị sẵn sàng để xử lý một loạt hàng hóa khác nhau. Do đó, chi phí thiết lập được coi là một đợt cấp chi phí trong hoạt động dự toán kinh phí dựa .
Chi phí cài đặt bao gồm các chi phí của việc thay đổi công cụ hoặc chết trên thiết bị, di chuyển vật liệu, linh kiện và kiểm tra đầu ra ban đầu để chắc chắn nó đáp ứng các thông số kỹ thuật. Ngoài ra, chi phí xuất túi , chẳng hạn như chi phí lao động của việc thiết lập các thiết bị, có một chi phí lớn hơn nhiều. Các chi phí lớn hơn của thiết lập này là không có cơ hội sản xuất ra lợi nhuận trong khi máy đang tạm dừng hoạt động trong thời gian thiết lập.
Chi phí cài đặt được xem như là một chi phí không có giá trị gia tăng mà nên được giảm thiểu.

Một mục bất thường là gì?

Một tiết mục đặc biệt có thể là một khoản lãi hoặc lỗ, nhưng nó phải có tất cả các đặc điểm sau đây:
bất thường trong tự nhiên, và
không thường xuyên trong lần xuất hiện, và
đáng kể trong số tiền.
Như một kết quả của yêu cầu này, mục bất thường là rất hiếm. Vấn đề gần đây của Kế toán Trends & Kỹ thuật được công bố bởi AICPA cho thấy trong số 500 báo cáo tài chính được khảo sát trong mỗi năm thường có ít hơn bốn công ty báo cáo mục bất thường.
5/5 - (1 bình chọn)