Trang chủ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP Mô tả công việc của kế toán dịch vụ xuất ăn công...

Mô tả công việc của kế toán dịch vụ xuất ăn công nghiệp

Mô tả công việc của kế toán dịch vụ xuất ăn công nghiệp phải làm là những công việc gì

Những lưu ý đối với với thuế suất của dịch vụ cung cấp xuất ăn công nghiệp

– Cung cấp xuất ăn là mang tính chất dịch vụ do đó thuế suất thuế GTGT là 10%. ( Áp dụng tại điều 11 thông tư 219/2013/TT-BTC)

– Hóa đơn đầu vào cần có đầy đủ các nội dung chi tiết: Hợp đồng, hóa đơn đầu vào, chứng từ thanh toán

– Đối với các NVL không có hóa đơn bạn cần chuẩn bị:

+ bảng kê chi tiết đi kèm

+ Chứng từ thanh tóan

+ Biên bản giao nhận hàng hóa, NVL

+ Biên bản xác nhận người bán hàng đúng là chuyên cung cấp thực phẩm hoặc làm trang trại nuôi trồng các NVL cung cấp cho các DN như bên bạn.

– Đối với hóa đơn bán hàng:

+ Hóa đơn bán hàng cần có bảng kê đính kèm xuất các món ăn nào, số lượng, đơn giá từng món, thành tiền khớp với hóa đơn

+ Hợp đồng cung cấp xuất ăn

+ Chứng từ thanh toán

+ Biên bản bàn giao

 Đối công ty cung cấp xuất ăn công nghiệp cần có

+ Định mức nguyên vật liệu cho từng món ăn chính

+ Định mức NVL phụ cho các món ăn

– Theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho vì đối công ty xuất ăn không nên để hàng tồn kho nhiều

– Đối với công ty xuất ăn ít có chi phí dở dang cuối kỳ vì các món ăn không có tồn kho mà thường làm theo đơn đặt hàng cung cấp đủ trong ngày.

 

Về Báo cáo tài chính

– Đối với công ty cung cấp xuất ăn thì thường đi kèm với cung cấp luôn nước uống đi kèm nên khi làm cần tách rõ ra:

+ Doanh thu cung cấp xuất ăn theo dõi trên TK 5112

+ Doanh thu cung cấp đồ uống theo dõi trên TK 5111

– Đồng thời

+ Giá vốn cung cấp xuất ăn theo dõi trên TK 6322

+ Giá vốn cung cấp đồ uống theo dõi trên tk 6321.

 

Kế toán xuất ăn công nghiệp cần lưu ý những gì?

Dịch vụ cung cấp xuất ăn công nghiệp: Có nghĩa là doanh nghiệp chế biến theo suất ăn được khách hàng đặt sẵn theo ngày, tuần….

Các doanh nghiệp thường cung cấp xuất ăn cho các đơn vị như:

    Cung cấp xuất ăn cho các trường học

    Cung cấp xuất ăn cho các khu công nghiệp

    Cung cấp xuất ăn cho các doanh nghiệp.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

5/5 - (1 bình chọn)