Trang chủ EXCEL TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL

TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL

Tạo danh sách động từ trên xuống trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra động thả danh sách trong Microsoft Excel xuống.
Như chúng ta đã biết tính năng Data Validation cải thiện hiệu quả của việc nhập dữ liệu trong excel và giảm những sai lầm và lỗi đánh máy. Nó được sử dụng để hạn chế người sử dụng cho các loại dữ liệu có thể được nhập vào trong phạm vi. Trong trường hợp của bất kỳ mục không hợp lệ, nó cho thấy một thông báo và cho phép người dùng nhập vào các dữ liệu dựa trên điều kiện quy định.
Nhưng một thả xuống danh sách năng động trong Excel là một cách thuận tiện hơn trong việc lựa chọn dữ liệu mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi trong nguồn. Nói cách khác, nói rằng bạn đang đi để cập nhật danh sách thường xuyên mà bạn đã tạo trong danh sách thả xuống. Và, bạn đang suy nghĩ nếu bạn thực hiện bất kỳ thay đổi trong danh sách, bạn cần phải sửa đổi các dữ liệu xác nhận mỗi lần để có được danh sách thả xuống cập nhật.
Nhưng, đây là nơi mà động thả xuống đi vào hình ảnh, và đó là lựa chọn tốt nhất để lựa chọn dữ liệu mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi trong xác nhận dữ liệu. Nó rất giống với các xác nhận dữ liệu bình thường. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật danh sách, các động thả xuống thay đổi danh sách để thích hành động đó, trong khi thả bình thường xuống danh sách không.
Vì vậy, chúng ta hãy lấy một ví dụ và hiểu làm thế nào chúng ta tạo ra động thả xuống danh sách: –
Chúng tôi có một danh sách các sản phẩm trong cột A, và, chúng ta sẽ có những động thả danh sách các sản phẩm trong ô D9 xuống.
TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL
Bảng tên với chức năng gián tiếp
Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra bảng; làm theo các bước dưới đây : –
Chọn A8 khoảng: A16
Tới Chèn Tab và sau đó nhấp vào Bảng

image-212

 

Sau khi nhấp vào “Bảng” tùy chọn, một cửa sổ hiện lên bảng
Sau đó, chọn phạm vi mà chúng muốn chèn bảng A8: A17
Click vào OK
TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL
Bây giờ, chúng ta click vào OK
Bạn có thể thấy phạm vi này đã được chuyển thành bàn, và tiêu đề của bảng này có bộ lọc thả xuống tùy chọn là tốt

TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL

 

Lưu ý : – Nếu chúng ta thêm bất kỳ sản phẩm hoặc mục để dưới cùng của danh sách, bảng sẽ tự động mở rộng để kết hợp các sản phẩm mới hoặc các mặt hàng.
Bây giờ chúng ta tạo ra các động thả danh sách vào ô D9 xuống, hãy làm theo các bước dưới đây : –
Chọn ô D9
Mở hộp thoại Data Validation, bằng cách nhấn phím ALT + D + L
Trong Cho phép danh sách thả xuống, chọn Danh sách
Và sau đó nhập vào chức năng này = INDIRECT ( “Table1”) trong tab nguồn
image-58
Click vào OK
image-66.
Lưu ý : – Khi chúng ta click vào OK, Excel, cửa sổ bật lên nói rằng có cái gì đó sai trái với các đầu vào. Đó là bởi vì Excel không chấp nhận bất kỳ bảng tự mở rộng trực tiếp trong các Xác thực dữ liệu.
Bây giờ thêm sản phẩm mới, trong danh sách sản phẩm.
TẠO DANH SÁCH ĐỘNG TỪ TRÊN XUỐNG TRONG EXCEL
Chúng ta có thể nhìn thấy trong hình ở trên mà sản phẩm gia tăng mới được xuất hiện trong danh sách thả xuống.
Rate this post