Trang chủ EXCEL Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Hàm vlookup là một trong những hàm excel thường dùng trong kế toán nó dùng để tìm kiếm, thường áp dụng để tra mã nhân viên, mã hàng hóa…

Nói cụ thể hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm một giá trị a nào đó của một cột k (column k) nào đó, tính từ hàng/dòng thứ n (row n)  đến hàng/dòng thứ m (row m)  (trong đó n < m). Hàm VLOOKUP() rất có ích và được sử dụng rất phổ biến, rộng rãi.

Cú pháp:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

  • lookup_value: giá trị cần dò tìm
  • table_array: một vùng để dò tìm lookup_value, cột đầu tiên trong table_array sẽ dùng để dò tìm giá trị lookup_value, table_array có thể cùng sheet hoặc khác sheet với lookup_value, đồng thời table_array có thể cùng file hoặc khác file với lookup_value.
  •  col_index_num: dùng để chỉ định thứ tự cột trong table_array để trả về giá trị tương ứng, nếu tìm thấy, cột đầu tiên được tính là 1
  •  range_lookup: có hay không vẫn được, thông người người ta dùng 3 tham số đầu tiên là đủ. Chú ý: những tham số được để trong dấu ngoặc vuông [] thì có hay không vẫn không sao (có thể bỏ qua). range_lookup có 2 giá trị như bên dưới:
  •   TRUE: những giá trị trong cột đầu tiên của table_array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  •   FALSE: VLOOKUP sẽ chỉ tìm những giá trị trùng khớp nhau hoàn toàn

Ví dụ về cách sử dụng hàm Vlookup trong excel:

Ta có bảng tính như sau:

Cách sử dụng hàm vlookup trong Excel

Cần tính % ở cột Phụ Cấp, vùng G3:H6 quy định mức phụ cấp, nghĩa là nếu là GĐ(giám đốc) thì phụ cấp 20% lương chính, NV(nhân viên) thì 5%, TL(trợ lý) thì 10%, G3:H6 là vùng để tìm. Hãy thao tác như sau:

Tại ô D2 gõ: =Vlookup(C2,$G$3:$H$6,2,1) như hình sau:

Cách sử dụng hàm vlookup trong Excel

Sau khi gõ Enter và kéo thẳng cột Phụ cấp ta có kết quả:

Cách sử dụng hàm vlookup trong Excel

Tóm lại khi bạn gõ: =Vlookup(C2,$G$3:$H$6,2,1) máy sẽ hoạt động như sau:

– Lấy nội dung ô C2(=GĐ) so sánh tuần tự từng ô của cột 1 của vùng G3:H6, nếu bằng nhau thì lấy kết quả cùng dong ứng với cột 2 của vùng G3:H6 làm kết quả của hàm.

– Kết quả đặt ở ô D2

– Tiếp tục như vậy cho đến ô D7

*Chú ý: <cách m=””>có 2 giá trị 1 hoặc 0 (ngầm định là 1), nếu là 1 thì danh sách cột bên phải nên sắp xếp tăng dần, nếu là 0 thì không cần.</cách>

Cách dử dụng hàm Sumif trong Excel

Cách dử dụng hàm Countif trong Excel

5/5 - (1 bình chọn)