Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Mai Đào Inspection

Mã số thuế Công Ty TNHH Mai Đào Inspection

STT Tên ngành Mã ngành   1 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629   2 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ   16291 3 Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện   16292 4 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   17010 5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   6 Đại lý   46101 7 Môi giới   46102 8 Đấu giá   46103 9 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759   10 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 47591 11 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 47592 12 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh 47593 13 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh   47594 14 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 47599 15 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 47610 16 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 47620 17 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 47630 18 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh   47640 19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229   20 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291 21 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292 22 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299 23 Bưu chính   53100 24 Chuyển phát   53200 25 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490   26 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901 27 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 74909 28 Hoạt động thú y   75000

Rate this post